FRITIDSTILBUD TIL UNGE JENTER

Mo sanitetsforening ønsket å gi et fritidstilbud til unge jenter. Dette har blitt svært populært.
Nestleder Hilde Kristin Haugland forteller:

"Vi startet opp etter jul 2013 og hadde et "prøveprosjekt" da frem til våren 2014. Ga tilbudet først til 10. kl. jenter - men da ingen meldte seg, utvidet vi det til 9. kl. jenter også. Vi ble da 7 stk. Vi følte at opplegget var vellykket og startet opp igjen i høst . Nå hadde jungeltelegrafen gått - da vi passerte 10 og det fortsatt kom påmeldinger trodde vi hele tiden at det var den siste og sa ja. Men da vi kom til 14 måtte vi bare sette stopp.

Gruppa er nå egentlig litt for stor - slik at ofte må vi dele den i 2, med hvert sitt prosjekt - så bytter vi neste gang. Vi har mange kreative "sjeler" i bygda vår som vi bruker. Disse blir belønnet med et gavekort som Mo Sanitetsforening finansierer. Ellers finansierer FriFond for barn og unge, både mat og materiell. Forutsetningen er at jentene selv bestemmer hva tema skal være. De betaler en egenandel på kr. 30,-/kveld.

Vi møtes annenhver onsdag mellom kl 18 - 21 i Mo Sanitetsforenings hus. Her disponerer vi hele huset, inkl kjøkkenet gratis.

Ting vi har gjort hittil: baking, hekling, maling, kortlaging, lagd bordkort m.m før konfirmasjonen, hår, sminke, matlaging, sying."

Kjempeflott tiltak av sanitetskvinnene i Mo sanitetsforening!

Får dere lyst til å prøve noe lignende? Det er bare å sette i gang. Prøv gjerne å søke støtte gjennom Frifond:
Lenke til Frifond