NORD-ODAL:

Matkurs for barn


Nord-Odal sanitetsforening og Frisklivssentralen har samarbeidet om å få frem viktigheten av sunn mat og mosjon. Tre kvelder ble satt av, hvor barn ble tilbudt kokkekurs, og de voksne fikk en fin spasertur.

SØR-ODAL:

Matprosjekt i skolen


På Slåstad barneskole i Sør-Odal får elevene varm og sunn mat hver fredag.

Det er Heidi Tveter som er initiativtaker og står bak «Mat i skolen», som er et pilotprosjekt med støtte fra Sør-Odal sanitetsforening og FAU ved skolen. Tanken er å lære elevene å spise sunn mat, å ha god matkultur og å gi barna en positiv matopplevelse.

Elevene får også servert frukt og grønt, og 7.klassingene får konsentrasjonsøvelser, meditasjon og avspenning etter at maten har sunket.

Les mer her