Oppussing av Kløverhuset i Moelv

Ring og Moelv sanitetsforening har et sanitetshus som trengte oppussing og vedlikehold. Når medlemmene er så praktisk anlagt og dugnadsvillige som disse, da er det ingen sak!

To av damene er snekkerkyndige og har fikset nye ventiler, ordnet lister og vindus karmer, mens de andre har sparklet, pusset og malt.