Fylkesledere gjennom tidene

- 1946 Hedmark krets utskilt fra Oslo krets

- Kretsformann Dagny Omsted

- 1956 Kretsformann Aasta Aas, Sør-Odal

- 1976 Kretsformann Kari Østbye, Elverum

- 1981 Kretsformann Anne-Dorothea Woll, Grue

- 1989 Kretsformann Anniken Fischer, Lundersæter

- 1992 Kretsformann Marit Rebne, Koppang

- 1996 Kretsformann Hanne Kjeldahl Nilsson, Eidskog

- 1999 Kretsformann Gunvor Kjølhamar, Koppang

Landsmøtet 2002 vedtok endring av tittelen kretsformann til fylkesleder.

- 1/1-06 til 28/5-06 Konstituert som fylkesleder Turid Hanestad, Brandval

- 2006 Fylkesleder Irene Sween, Nord-Odal

- 2010 Fylkesleder Ann-Kristin Aurland, Sør-Odal

- 2016 Fylkesleder Anita Hjelle, Stor-Elvdal