HISTORIKK

HEDMARK KRETS AV N.K.S

UTDRAG FRA 50-ÅRS BERETNINGEN TIL N.K.S. HEDMARK KRETS

"Det var i januar 1946 at Hedmark ble utskilt som egen krets i Norske Kvinners Sanitetsforening. 38 foreninger spredt over hele det vidstrakte fylket med 5565 medlemmer utgjorde den nye kretsen. Fra flatlandet i sør til fjellbygdene i nord hadde sanitetstanken gode vekstvilkår i Hedmark. Det grodde i by og grend under kløvermerkets symbol.

Det grodde ikke bare blant de voksne kvinnene, veteranene, men også i den yngre generasjonen. Ungdomsavdelinger og barneavdelinger var i aktivitet på en rekke steder. Sanitetstanken ildnet til innsats.

Tusenvis av kvinner rundt om i Hedmark hadde før kretsdannelsen arbeidet trofast og i stillhet. I pakt med formålsparagrafen til organisasjonen, gjennom sine lokalforeninger med sterk forankring til sitt nærmiljø. En mobilisering av frivillig innsats for et bedre og tryggere samfunn. Helse og sosial, miljø -, krise- og katastrofeberedskap.

Det manglet ikke på oppgaver for en ideell organisasjon som N.K.S. etter krigen. Landet skulle bygges opp igjen. Bygging av bad og badstuer og utdanning av sykepleiersker var oppgaver som sanitetskvinnene var opptatt av."

DAGNY OMSTED ble den første kretsformannen og hun satt til 1956.

AASTA AAS overtok fra 1956 og satt til 1976.