Saksliste for fylkesårsmøtet 2015

1. Navneopprop

2. Konstituering

a. Godkjenning av innkalling og saksliste

b. Valg av møteleder

c. Valg av referent

d. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

e. Valg av tellekomité bestående av minst 3 personer

f. Opplysning om antall stemmeberettigede til stede

g. Orientering om valget v/leder i valgkomitéen

3. Fylkesstyrets årsmelding

4. Fylkesforeningens reviderte regnskap

5. Innkomne forslag

a. Endring av skalaen for delegater med stemmerett fra lokalforeningene på fylkesårsmøtet. Dagens ordning sier at foreningene har én stemme pr 200 medlemmer. Fylkesstyret foreslår å senke dette til én stemme pr 100 medlemmer.

b. Ingen innkomne forslag fra foreningene

6. Valg

a. Leder, nestleder og inntil 5 medlemmer til fylkesstyret samt varamedlemmer.

b. Fylkets delegater til Landsmøtet med varamedlemmer

c. Valgkomité til neste års fylkesårsmøte, etter innstilling fra fylkesstyret.

  • Fastsettelse av tid og sted for neste års fylkesårsmøte