Programmet for fylkesårsmøtet 2015

LØRDAG 13. JUNI

Kl 11.00 Frammøte og registrering

Kl 12.00 Lunsj

Kl 13.00 Åpning av fylkesårsmøtet

Navneopprop

Orientering om valgene

Årsmelding

Regnskap

Kl 14.00 Pause

Kl 14.15 Årsmøtet fortsetter

Innkomne forslag

Valg

Kl 15.15 Kaffepause. Loddsalg

Kl 15.30 Landsstyrets tale til fylkesårsmøtet ved organisasjonsleder

Ellen-Sofie Egeland

Kl 16.00 Høringsbrev vedr. styrking av fylkesleddet i forbindelse med prosjektet "SNU TRENDEN"

Kl 16.30 Slutt for dagen

Kl 18.00 Innslag om sør-samisk kultur

Kl 19.00 Festmiddag. Toastmaster er Johan Hallstein Elgåen.

Festtale ved Ellen-Sofie Egeland

Kl 22.00 Quiz

SØNDAG 14. JUNI

Kl 09.00 Sanitetsnytt fra lokalforeningene:

Drevsjø: 1)Strikkeprosjekt

2)Tursti med universell utforming

Mo: Aktivitetskvelder for unge jenter

Ring og Moelv: GPS for demente

Kl 10.00 Båttur på Femunden

Kl 12.00 Pause. Loddsalg

Kl 12.30 Diverse info fra fylkesstyret, trekning og avslutning

Kl 14.00 Lunsj

HJERTELIG VELKOMMEN!