Fylkesårsmøtet 2015

FYLKESÅRSMØTE I HEDMARK Lørdag 13. og søndag 14. juni
Fylkesstyret i N.K.S. Hedmark hadde den glede å invitere sine medlemmer i Hedmark til årsmøte ved Femundens bredd, på Bryggelofter i Elgå i Engerdal!

Referat fra fylkesårsmøtet 2015

Fylkesårsmøtet 2015 ble holdt på Bryggeloftet Hotell, Elgå, med 57 medlemmer tilstede, derav 25 stemmeberettigede.

Programmet startet med et fantastisk lunsjbord med kortreiste delikatesser fra Femundsmarka og omgivelsene. Utsikten til Femund og fjellene var spektakulære i forsommersol og lys til langt på natt.

Selve årsmøtet ble åpnet av fylkesleder Ann-Kristin Aurland. Den utsendte agendaen ble fulgt, det kom ingen overraskelser underveis. Protokollen viser resultatet av saksbehandlingen. Ved valget ble Anita Hjelle, Stor-Elvdal, valgt til nestleder med 24 stemmer. Grete Julsrud, Nord-Odal, Trine-Lise Bjørnebye, Engerdal, Kari T. Bråten, Eidskog, Gunvor Sander, Rena og Bente Sydtangen, Hamar, ble valgt ved akklamasjon.

Neste fylkesårsmøte blir i Elverum, Scandic Elgstua Hotell, 4. og 5. juni 2016.

Etter årsmøtet holdt organisasjonsleder Ellen Sofie Egeland foredrag om N.K.S. og belyste mange av oppgavene vi fortsatt står overfor når det gjelder avskalling av medlemsmassen. Hun refererte fra ulike prosjekter N.K.S. arbeider med, bl.a. snakket hun om den siste turen hun hadde hatt til vår søsterorganisasjon i Etiopia. Hun kunne fortelle at de etiopiske damene arbeider målrettet for kvinner og barns helse med god framgang. Avdeling Hedmark skal være med som fadderforening til en av lokalforeningene i Etiopia.

Etter en god pause som av mange ble brukt til en spasertur langs Femund på den nye universelt utformede turstien som er anlagt der.

Før middag hadde vi et hyggelig innslag om sørsamene i Elgå reinbeitedistrikt. Det var Marie Kristine Lorentzen (født Mortenson) som ga oss et innblikk i samenes liv og kultur. Hun hadde på seg sin nydelige samedrakt og fortalte om detaljene ved den. Avslutningsvis fikk vi høre et musikkstykke fra moderne samekultur.

Middagen ble servert med kortreist mat; sik fra Femund og tjærknøl av reinsdyr - og selvsagt multekrem til dessert. Kari introduserte Prinsesse Astrid fru Ferners skål før Ann-Kristin gav ordet til kveldens toastmaster, Johan Halstein Elgåen. Han er en lokal kjentmann, jordbruker og fisker - og Elgåas svar på Tore Skoglunds "Rorbua". Vi fikk mange gode historier underveis, noen helt sanne og andre ikke sanne… "Sangen om Engerdølen" er vel delvis bare sann. Ellen Sofie holdt festtalen fra N.K.S. med gode ord om hva sanitetsdamene bidrar med i samfunnet. Overraskende kom søstrene Husdal (Ragnhild og Vigdis) inn med sang og opptreden og sang om bygda Elgå i sangen "F emundsmarkas perle" som bror Terje Husdal hadde skrevet om kjærligheten til bygda. Vi sang med så godt vi kunne.

Etter middag ble det - ikke uventet - Quiz.

Søndagen startet med sanitetsnytt fra lokalforeningene:

Solvor Svendsen snakket om Drevsjø sanitetsforenings strikkeprosjekt og om prosjekt "Tursti med universell utforming".

Fra Mo sanitetsforening snakket Else Karin Søbakk om aktivitetskvelder for unge jenter.

Sidsel Sjødin Mikalsen fra Ring og Moelv sanitetsforening fortalte om prosjektet med GPS for demente.

Det er flott med slik aktivitet i lokalforeningene!

Til tross for at været ikke var det aller beste, så fikk mange av oss en flott tur med båten "Fæmund II" som kom til kaia kl. 1000 og returnerte en time etterpå. Kapteinen informerte om båten og historien rundt ferdsel på innsjøen. Det var litt surt på dekk, men deilig med kaffe og nystekte vafler da vi kom i land på Bryggeloftet.

De som ikke ville på sjøen, fikk en omvisning med historiefortelling i kirken av Johan Halstein Elgåen.

Samlingen ble avsluttet med informasjoner fra fylkesleder og styremedlemmene om de ulike komiteer og arbeidet der.

Det ble utdeling av gevinstene som var trukket på loddbøkene. Quiz-vinnerne fikk også sine premier.

Til sist ble styremedlemmene som forlater styret, Anne Marie Flensborg, Liv Karin Knutsen og Dagny Hoel takket av med hver sin hyggelige minnegave.

Styret ser seg godt fornøyd med arrangementet. Bryggeloftet v/ Ragnhild Husdal og Gjermund Eggen gjorde en kjempejobb både med mat og fasiliteter, gode tilbakemeldinger fra deltakerne var et godt bevis på det.

Engerdal, 16. juni 2015

Trine-Lise Bjørnebye