Dagseminar onsdag 11. mars 2015

BARN I KRISE

Sanitetskvinnene i Hedmark og Oppland inviterer til dagseminar Når barn blir utsatt for omsorgssvikt og/eller overgrep: Hvem gjør hva?

Onsdag 11. mars 2015 i Terningen Arena, Auditorium 1, 1.etg., Elverum

Kl. 0930: Registrering og kaffe/te

Kl. 1000: Åpning ved leder av NKS Hedmark, Ann-Kristin Aurland

Kl. 1200: Lunsj

Kl. 1300: Jon Gangdal

forts.

Kl. 1445 : Avslutning v/Kari Bråten, NKS Hedmark og Åse Beitdokken, NKS Oppland