PROGRAM FOR DAGEN

finner du her......


Cecilie L. Roverudseter

Barnevernleder i Odal Barneverntjeneste

"Barnevernets rolle og ansvar"


Line Kathrine Lund


Overlege på barneavd. på Elverum sykehus.

"Sykehusets rolle og ansvar"


Jon Gangdal

Forfatter, foredragsholder og fjellklatrer.

Christoffer-saken, Vågå-saken og andre saker der barn er blitt utsatt for vold og overgrep i norske hjem.

  • Hvordan forstå symptomer i tide?
  • Hvordan balansere taushets - og opplysningsplikt?
  • Hvordan etablere tverrfaglig samhandling?


Powerpoint av hans foredrag finner du her.