Rød Knapp-kampanjen

Bak kampanjen står Norske Kvinners Sanitetsforening, Den norske kirke, Islamsk Råd, Virke, Krisesentersekretariatet, Ressurssenter for menn (Reform), Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og Pensjonistforbundet. Kampanjens røde knapp har fire hull. Hullene symboliserer fire områder som representerer spesielt store utfordringer:

Les mer her......