NKS Hedmark fylkesstyre

Møteplan 2.halvår 2017

TYPE MØTE


DATO

HVOR

Fylkesstyremøte

Onsdag 30.august
Elverum
Regionale samlinger
22. - 24.september

Lillestrøm

Fylkesstyremøte

Fredag 13.oktober Hospice Sangen, Hamar
Erfaringsutveksling/kursdag for ledere og kasserere i lokalforeningene Lørdag 14.oktober Hospice Sangen, Hamar

N.K.S.-dagene


4. - 5.november

Gardermoen

Fylkesstyremøte

Onsdag 29,november

Elverum